Vanliga frågor

Vad gäller när jag byter lägenhet?

Normalt sett är det alltid 3 månaders uppsägningstid. Byter du lägenhet inom vårt bestånd behöver du inte vänta tiden ut om du skall flytta till en lägenhet som står tom.

Som en service till våra hyresgäster försöker vi tillgodose önskemål om tidigare avflyttning.

 

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand?

Endast med vårt godkännande får du hyra ut din lägenhet i andra hand. Hyr du ut din lägenhet utan tillstånd riskerar du att förlora hyresrätten.

Tänk också på att:

– andrahandsuthyrning aldrig får vara förenad med besittningsrätt. Ett speciellt kontrakt måste upprättas för detta.

– uthyrningen måste vara tidsbegränsad.

– du måste ha godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand.

 

Vad gör jag om grannarna stör?

Ta först kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Vår erfarenhet är att detta är ett bra sätt att lösa problemet.

Skulle din granne mot förmodan fortsätta med sitt störande, ska du kontakta vår uthyrningsavdelning. Vi försöker då tillsammans med dig och din granne att lösa problemet.

Klagomål av denna typ ser vi allvarligt på. En hyresgäst som stör för mycket riskerar att förlora rätten till sin lägenhet.

Om du tror dig ha ett svårlöst problem, se då till att anteckna noga inför samtal med oss och din granne. Skriv ned vem som stör friden, tidpunkt för störandet samt hur du blir störd. Se också till att samla uppgifter från så många vittnen som möjligt.

Om inte vi tillsammans kan lösa problemet, vilket är högst ovanligt, lämnar vi det vidare till Hyresnämnden.

 

Vad gäller vid uppsägning?

Generellt finns det en uppsägningstid på 3 månader från kommande månadsskifte. Vid dödsfall gäller 1 månad.

Uppsägning skall vara skriftlig. Det finns plats på hyresgästens kontraktskopia och denna kan med fördel användas.
Uppsägningen är definitiv och vi börjar omedelbart att söka ny hyresgäst till den uppsagda lägenheten.

Hyresgästen kan få förkortad uppsägningstid om ny hyresgäst finns som tar över lägenheten.
Den nya hyresgästen utses alltid av oss.

 

Vad gäller vid utflyttning?

När lägenheten är urstädad lämnar hyresgästen samtliga utlämnade nycklar till oss.

Lägenheten skall återlämnas i samma skick som vid inflyttning med undantag av normalt slitage. Lägenheten skall besiktigas när den är tömd och städad.

Besiktning beställer du på vårt kontor tfn 0141-20 20 80.

 

Allt om nycklar

Vid inflyttning kvitteras 3 nycklar för varje lägenhet. Det finns möjlighet att beställa extra nyckel hos oss.

Kopiering av nycklar är förbjudet och alla våra nyckelsystem är slutna.

Förlust av nyckel medför omläggning eller byte av cylinder, vilket debiteras hyresgästen.

 

Vår hyrespolicy

Du som sökande/hyresgäst måste själv vara aktiv och söka lägenhet på vår hemsida.
Vi ger ej förtur till någon på grund personliga, sociala eller medicinska skäl. Du som redan är hyresgäst hos kan däremot få förtur till lägenhet, detta kan dock först inträffa efter att man bott hos oss i minst 6 månader.

Vid upprättande av ett hyresavtal med ny hyresgäst krävs det att du fyllt 18 år. Vi utför alltid en kreditupplysning på samtliga hyresgäster. Finns några tveksamheter kring betalningsförmåga eller annan oro kring en ordnad ekonomi upprättas alltid en borgensförbindelse. Personuppgifter på avflyttade hyresgäster sparas aldrig i vårt system.

Vi på Lövgrens Fastigheter förbehåller oss rätten att själva välja hyresgäst utefter ovan.