GDPR – Dataskyddspolicy


GDPR – behandling av personuppgifter

Lövgrens Fastigheter AB, Lövgrens Hökaren Fastighets AB samt Klubbhusudden AB, värnar om dataskydd, din personliga integritet och hanterar detta på största allvar.
Denna sekretesspolicy är tillämplig för varje person som delar med sig av sina personuppgifter direkt eller indirekt med Lövgrens Fastigheter AB (nedan kallad ”Lövgrens”, ”vi”, eller ”oss”) genom användning av våra webbsidor eller tjänster, såsom t.ex www.lovgrens.se

Lövgrens Fastigheter AB har sitt säte i Sverige och vi behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) som implementerar europiska Dataskyddsdirektivet 95/46/EG.
Vi har vårt huvudkontor i Motala, med adress Vätterviksgatan 4. Vid frågor gällande vår personuppgiftsbehandling går det bra att kontakta oss på info@lovgrens.se eller på telefon 0141-20 20 80.

 

Sekretesspolicyns tillämpningsområde
Denna sekretesspolicy avser personuppgiftsbehandling där Lövgrens är personuppgiftsansvarig, dvs. i de fall där Lövgrens Fastigheter AB, Lövgrens Hökaren Fastighets AB samt Klubbhusudden AB samlar in, lagrar eller behandlar personuppgifter.


Personuppgifter som behandlas

Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas samman till dig som fysisk person. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter hänförliga till dig
* Kontaktuppgifter såsom personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Primärt behandlas personuppgifter på dig som står på ett hyreskontrakt/finns anmäld hos oss som lägenhetssökande, men personuppgifter för andra boende i fastigheten som barn, inneboende, andrahandshyresgäster och besökare kan bli behandlade.
* Användarinformation, t.ex  IP-nummer, webbläsarinformation.
* Annan information som vi tar emot från dig genom din kontakt med oss.

 

Ändamål med behandlingen
Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:
* För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
* För administration av vårt hyresförhållande med dig.
* För att utveckla och förbättra våra tjänster/produkter.
* För att ge dig som hyresgäst, eller möjlig framtida hyresgäst, information och erbjudande om våra tjänster och produkter.

 

Överföring till tredje parter och tredje länder
Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje parter för ändamål som beskrivs ovan. Här vill vi dock understryka och förtydliga att vi inte kommer dela personuppgifter med tredje part på ett sätt som möjliggör för sådana tredje parter att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål i relation till dig som privatperson, endast till dig i egenskap av relation som Lövgrens hyresgäst eller framtida hyresgäst.
Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, men vi kommer i sådant fall säkerställa att överföringen är laglig och säker.

 

Dina rättigheter
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.
För att uppdatera eventuella personuppgifter som vi behandlar om dig, kontakta Lövgrens Fastigheter för uppdatering i våra IT-system.
För att erhålla ett kostnadsfritt registerutdrag, skicka en undertecknad begäran till:
Lövgrens Fastigheter AB
Vätterviksgatan 4
591 37 Motala