Vi inflyttning

Först och främst vill vi hälsa Dig välkommen som hyresgäst hos oss. Vi hoppas att Du skall trivas i Din nya bostad.

Nedan redogör vi för några saker som kan vara bra att tänka på när man flyttar in i en av våra lägenheter.

Flyttanmälan till Skatteverket 
När du flyttar måste du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring  (www.adressandring.se).


Inflyttningsdatum

Du har rätt till lägenheten kl. 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar inflyttningsdagen på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.

Nycklar
I samband med kontraktsskrivning får du information om var du skall kvittera ut dina nycklar till lägenheten, normalt 3 st. Vill Du ha fler nycklar kan Du vända dig till oss för att få en rekvisition till den låssmed vi anlitar. Kostnaden får Du själv stå för. Slarvar Du bort några nycklar får Du bekosta nyckel samt omläggning av cylinder eller eventuellt nytt lås.

Hyran
Vi är väldigt noga med att hyran betalas in i tid, det vill säga i förskott den sista vardagen i månaden innan. Det innebär att hyran för Februari skall vara betald den sista Januari.
Vi kan erbjuda dig att betala din hyra via autogiro. Det innebär att hyresbeloppet dras från ditt bankkonto varje månad helt kostnadsfritt. Fr.o.m juni 2020 finns vi också möjligheten att få hyresavin på e-faktura, din hyresavi kommer då varje månad direkt till din internetbank.

Lägenheten
Lägenheten skall vara i samma skick när Du flyttar därifrån. Tänk på att Du vårdar din lägenhet så att Du inte blir ersättningsskyldig till eventuella reparationer och städning.

Respektera dina grannar
Använd ditt sunda förnuft. Låt din musik, radio och TV vara underhållning för Dig och inte dina grannar. Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte spela alltför högt. Ska du ha fest kan det vara bra att informera dina grannar om det i god tid. Gör ett trevligt besök eller sätt upp en lapp. Glöm heller inte att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande.

Telefon
Glöm inte att anmäla flytt av Ditt telefonnummer om Du har något. Ta reda på vad föregående hyresgäst i din lägenhet hade för telefonnummer för snabbare inkoppling av Ditt nya telefonnummer.

El-abonnemang
Hyresgästen ombesörjer själv en anmälan till elnätsföretaget för ett elnätsavtal.

Försäkring
Egen bostad kräver egen hemförsäkring. Har Du redan en hemförsäkring bör Du kolla upp ditt försäkringsbelopp när Du flyttar till en ny adress.