Nöjda hyresgäster – vårt mål

Lövgrens Fastigheter AB med systerbolag är en privatägd fastighetskoncern som startades i Mjölby av Byggmästare Göran Lövgren 1974 och sedan 2005 ligger Huvudkontoret i det vackra Motala – Östergötlands sjöstad. Våra 50 fastigheter finns i Motala, Mjölby och Vadstena.
Fastigheterna består av ett 60-tal lokaler samt ca 500 lägenheter om totalt ca 59 000 kvm där bostäderna står för ca 60% av ytan. Vår nettoomsättning 2017 var 50 mnkr.

Vi är måna om våra fastigheter både på utsidan och insidan. Det är en av anledningarna till att vi har egna fastighetsskötare och egen förvaltning som bryr sig om att hålla rent och snyggt och snabbt åtgärda eventuella fel som kan dyka upp. Vi har som målsättning att tillgodose våra hyresgästers önskemål och behov av attraktiva och trivsamma bostäder. Därför är det numera också rökfritt i alla våra hus.

Välkommen till Lövgrens du också!

Affärsidé och strategi

Vår affärsidé är att långsiktigt äga och förädla bostads- och kommersiella fastigheter. Genom vår lokala närvaro och goda marknadskännedom erbjuder vi attraktiva bostäder och lokaler med effektiv förvaltning och hög servicegrad.

Organisation

Lövgrens Fastigheter AB med systerbolaget Lövgrens Hökaren Fastighets AB är helägda dotterbolag till Klubbhusudden AB.